Поддържането на баланса на гумите е от изключителна важност за автомобила. Балансът на гумите не само осигурява по-комфортно возене, но е и ключов фактор за удължаване живота на гумата.

Балансиращата система посочва на механика къде да постави балансиращите тежести върху джантата, за да премахне дисбаланса. Когато балансиращата система изпълни своя контролен тест за разпределяне на тежестите, съвкупността от гума и джанта е балансирана и няма да се получи вибрация. Това, разбира се, води до по-добър комфорт на возене и равномерно износване на гумата.

Резултат с изображение за „balans na gumi“