Изпускателната система се състои от заглушително гарне, крайно гърне ( шумозаглушител ) и катализатор. Цялата изпускателна система е отговорна за тихата работа на двигателя, филтрирането на изгорелите газове и отвеждането им извън двигателя. Всеки компонент от системата може да се подмени при нас.