Периодична проверка на Вашият автомобил включва смяна на двигателно масло и филтъри. Проверката обхваща компоненти, които отговарят за безопасността на водача и пътниците, като спирачната система, горивната система, охладителната система и климатичната система. Проверката трябва да се извършва редовно, в съответствие с препоръките на производителя, посочени в ръководството за потребителя.