Турбокомпресорът вкарва допълнителен въздух в горивната камера, за да увеличи мощността и производителността му. Ако се повреди ще е в резултат на недостатъчно масло, замърсяване на маслото, неправилно масло в системата или в резултат на въздух или замърсявания в отработените газове. Също така е възможно просто да се износи с времето.

  • Редовната смяна на маслото, масления филтър и въздушния филтър спомага за удължаване на живота на турбината
  • При смяна на турбокомпресора, трябва да се провери състоянието на всички компоненти на системата на турбокомпресора
  • Форсирането на двигателя преди достигане работната температура намалява живота на турбокомпресора
  • Ако шофирате автомобила предимно в града, оставяйте го за минута да се охлади турбокомпресора, преди да загасите двигателя