Резултат с изображение за „вентилатор вискосъединител“

Вентилаторът кара въздуха да преминава между ребрата на радиатора, охлаждайки течността, когато автомобилът е неподвижен, но двигателят въпреки това се нуждае от охлаждане. За да се предотврати непрекъснатото включване на вентилатора, автомобилът е оборудван с виско съединител, разположен на главината на вентилатора, точно до радиатора, който го загрява. Когато съединителят достигне предварително определена температура, той активира вентилатора. Ако е повреден, вентилаторът няма да се пусне, когато колата не се движи и двигателят се нуждае от охлаждане, което може да доведе до прегряването му.

  • Прах и други замърсители могат да причинят вибрации на вентилатора, докато се пуска
  • Проверете техническото състояние на съединителя, особено преди лятото, когато двигателят е изложен на високи температури и се охлажда по-трудно