Радиаторът е отговорен за коректното охлаждане на двигателя и поддръжка на температурата на двигателя на правилното ниво. Той може да получи механични наранявания ( напр. причинени от камъче ), но също така, може да бъде повреден и в следствие на негоден за употреба антифриз. Бял дим, идващ из под капака и стрелка на температурата достигнала до червеното е знак, че радиаторът е сериозно повреден.

  • Охладителната течност трябва да се подменя периодично, тъй като губи свойствата си
  • Никога не отвивайте капачката на радиатора, ако двигателя е топъл
  • При повреда в радиатора, автомобила може да спре да функционира изцяло
  • В случай на повреда в радиатора, можете да опитата да стигнете до най-близкия сервиз, като настройте вентилатора на парното до максимална температура и мощност
  • При аварийна ситуация, можете да допълвате системата с деминерализирана вода
Резултат с изображение за „радиатор за кола“