Регулаторът на спирачните челюсти е малък цилиндър, съдържащ спирачна течност, като се движи от натиск, причинен от натискането на педала на спирачката. Регулаторът притиска барабанните накладки към барабана. Изтичането на спирачна течност от регулатора може да доведе до спадане на налягането в системата, което ще доведе до изтичане на течност върху накладките. Регулаторът може да спре да работи с течение на времето или може да се повреди в резултат на неправилен монтаж на барабанните накладки.