Компресорът на климатика се задвижва от ремък, свързан към двигателя. Неговата задача е да компресира работното вещество, преди да се декомпресира в изпарителя. По време на декомпресията изпарителя се охлажда заедно въздуха, който се върти около него.

Компресорът е снабден с няколко бутала, които компресират работното вещество, принуждавайки го да циркулира. Компресорът се смазва с помощта на маслото, съдържащо се в работното вещество. Ремъчната шайба на компресора съдържа електромагнитен съединител, който при необходимост изключва компресора. Ако се повреди, компресорът трябва да бъде свален, за да бъде поправен или подменен. Това изисква отваряне на климатичната система под налягане, така че преди да започнете процедурата, уверете се, че сте отстранили работното вещество от системата.

След това трябва да изключите маркучите за ниско и високо налягане. След това разхлабвате и сваляте задвижващия ремък от ролката. След това отстранете монтажните болтове на компресора. Не забравяйте, че повредения компресор може да е замърсил система с метални частици, така че само поправката или подмяната не е достатъчна. Трябва да се промие цялата климатична система и да се смени филтъра-дехидратор и разширителния клапан. Преди да монтирате нов или рециклиран компресор, трябва да поставите малко количество смазка в него, чрез слециален отвор или през входящия отвор.

Компресорът се монтира обратно на мястото си в обратен ред. След като свържете всички маркучи с помощта на специален инструмент, завъртете няколко пъти шайбата на компресора, за да разпределите равномерно смазката. След това заредете климатичната система с работно вещество и смазка. Накрая включете климатичната система, за да проверите дали работи правилно.