Маркучите на охладителната система трябва да се подменят, според препоръчките на производителя или когато тяхното техническо състояние ( инспектирано визуално ) изисква това. Маркучите разпределят охладителната течност между отделните елементи на системата, като например термостата, радиатора и радиатора на парното. Охладителната течност (на основата на гликол) поема топлината от двигателя и я изпомпва в радиатора чрез тях, който е отговорен за намаляването на температурата й. След охлаждане, течността се връща обратно към двигателя, за да се намали неговата температура. Маркучите на охладителната система и радиаторът се използват и за загряване на вътрешността на автомобила. Повреда на някой от маркучите може да доведе до изтичане на охладителната течност, което може да доведе до неправилна работа на двигателя и серизони повреди.

  • Подменяйте маркучите на охладителната система в съответствие с препоръките на производителите и всеки път, когато откриете малки пукнатини по тях
  • Не забравяйте да смените охладителната течност всеки път, когато сменяте маркучи
  • Спазвайте препоръките за подмяна на охладителната течност
  • Никога не зареждайте системата само с вода