Резултат с изображение за „мека връзка“"

Меката връзка е гъвкав компонент от изпускателната система, който е отговорен за минимизирането на вибрациите, прехвърлени от двигателя към изпускателната система. Смяната не е лесна, тъй като достъпа е труден и са необходими специализирани инструменти, като горелка или друг режещ инструмент, с който да се отстрани. Меката връзка трябва да бъде подменена, когато двигателят започне да работи доста шумно или осещате миризма на изгорели газове вътре в автомобила.

  • Използвайте само висококачествени части при подмяната на мека връзка
  • Винаги използвайте мека връзка, предназначена за Вашият модел автомобил, за да намали ефективно вибрациите от двигателя и напрежението в изпускателната система
  • Не използвайте евтини резервни части – меката връзка е изложена на екстремни условия и качеството й е от значение