Всеки водач, трябва редовно да проверява нивото на спирачната течност. За съжаление, много шофьори забравят за това, което може да има сериозни последици. Спирачната течност отговаря за правилното функциониране на цялата спирачна система. Когато липсват необходимите свойства, това може да доведе до сериозни неизправности по спирачната система. Спирачната течност трябва да се сменя на всеки две години или на всеки 50 000 километра.

Какви са качествата на спирачната течност?

Спирачната течност е хидравлична течност с много по-малка плътност от водата. Тя е отговорна за прехвърляне на налягането, генерирано от спирачната помпа към отделните компоненти на спирачната система, като спирачните апарати и цилиндри. Спирачната течност е изложена на постоянни промени в температурата и налягането. Не забравяйте, че тя е силно хигроскопична, което означава, че може да абсорбира вода. Ако абсорбира прекалено много е възможно да започне да ври в резултат на топлината, генерирана по време на спирачния процес. Това може да доведе до наличие на пара, която намалява налягането в спирачната система и значително намалява ефективността. Наличието на вода в спирачната течност може да се провери чрез специален тестер.

Как се сменя спирачна течност?

Течността се сменя, като се отвият клапаните за обезвъздушаване, разположени в близост до колелата и се източи течността, докато някой помпа педала на спирачката. Същевременно, в резервоара се изсипва нова течност, за да се замени старата с нова, свежа спирачна течност.

Течността може да се подмени автоматизирано, чрез специално устройство, което не изисква помощ от други хора. Ако автомобилът ви е оборудван с ABS система трябва да се използва диагностичен тестер, с който да се придвижат клапаните на ABS модула, за да се замени течността, която е в него.

След смяната на течността, трябва да се извърши пътна проба, за да се провери функционирането на спирачната система и да се гарантира, че клапаните за обезвъздушавата, които са развити в стъпките по-горе нямат течове.