Спирачните дискове се износват два до три пъти по-рядно от спирачните накладки. Следователно, не трябва да пренебрегвате никакви признаци за износването им. Дисковете се различават по вид и цена, в зависимост от това дали искате да купите обикновенни или по-сложни, т.е. вентилирани, надупчени, с прорези или керамични. Степента на износване зависи от Вашият стил на шофиране, тяхното качесво, както и качеството на спирачните накладки. Чрез закупуването на висок клас продукти, удължавате живота и на двата компонента от спирачната система. Винаги, когато подменяте спирачните дискове, подменяйте ги заедно с нови накладки. Не трябва да се използват стари накладки с нови спирачни дискове.

Спирачните накладки са един от основните компоненти на спирачната система. Те спадат към онези компоненти, чието износване сте в състояние да определите просто чрез сваляне на гумите. Спирачните накладки определено трябва да бъдат заменени с нови, когато са с дебелина по-малка от 3 мм. Феродото на надкладките, съдържа характерен канал, видим след отстраняването на колелата. Ако каналът почри не се вижда или изобщо не се вижда, това означава, че е необходимо накладките да бъдат подменени с нови. Те се нуждаят от подмяна, при неравномерно износване, което може да повлияе на спирането. Износените спирачни накладки причиняват по-бързо износване и на спирачните дискове.