Нивото на хидравличаната течност трябва да се проверява редовно и самата течност да се подменя на всеки 60 000 километра. Цената за смяна на течността е доста ниска, затова препоръчваме да го направите в професионален сервиз, вместо да рискувате да причините повреди на автомобила си, като го направите сами. Твърде малко течност в системата или нейното прекомерно замърсяване може да причини необратими повреди на помпата на хидравликата и значително да повлияе на маневреността на автомобила.

  • При смяна на течността винаги използвайте препоръчаните от производителя продукти
  • Не смесвайте течности от различни класове
  • Ако чуете характерен шум, идващ от двигателя, когато завъртите волана – това е знак, че помпата е повередена.