Сензорите за ABS са монтирани на всяко колело. Те измерват скоростта на въртене на колелата и прехвърлят съответните данни към блока за управление на ABS. Ако се установят различия, ABS системата се активира. Повредата в ABS сензор, може да бъде причинена от механична повреда или от неизправност на блока за управление. Повреда може да се индикира чрез визуализиране на предупредителна лампа „ABS“ или от неправилна работа на системата по време на спиране.