Когато трябва да се презарежда климатичната система?

За да може климатичната система да функционира ефективно правилно, тя трябва да се пълни с точното количество работно вещество, определено от производителя на автомобила. Необходимата информация ще намерите на табелката върху компресора или на етикет, поставен под капапа на двигателя. Количеството на работното вещество намалява с течение на времето в резултат на малки течове от маркучите, радиатора или изпарителя. Ако това е така, климатичната система спира да работи правилно, създавайки опасност опасност за компресора,който трябва да работи непрекъснато, но внезапно не се смазва донре с маслото, съдържащо се в работното веществе. Това е, когато климатичната система се нуждае от презареждане. По време на процеса по поддръжката, обаче, веществото е напълно отстранено от системата, която е дложена на отрицателно налягане, за да се провери херметичността на маркучите и след това да се напълни отново с подходящо количество масло, което смазва компресора.

Презареждане на климатична система

Процесът по зареждане се извършва в специализирани сервизи чрез климатична машина. Стартира веднага, след като машината се свърже към климатичната система на автомобила чрез клапаните. Процесът е напълно автоматизиран и продължава около един час.