Резултат с изображение за „paraflu up“

Основната задача на охладителната течност е да поддържа температурата на двигателя на правилното ниво и да предпазва охладителната система от корозия. Охладителната течност циркулира в охладителната система, като предотвратява утаяването на варовик и други материали. Тя смазва и водната помпа. Постепенно охладителната течност губи свойствата си, което може да причини сериозни повреди, включително повреждане блока на двигателя. Охладителната течност трябва да се сменя на всеки три години или на всеки 60 000 километра.

  • Не добавяйте редовно вода в системата, ако не искате да корозира. Утайката може да запуши канали на радиатора и да повреди водната помпа. Това може да доведе до прегряване и сериозни повреди по двигателя.
  • Ако е твърде разредена, охладителната течност може да замръзне през зимата и да доведе до сериозни щети
  • Проверявайте редовно нивото на антифриза
  • Правилната температура на двигателя трябва да е между 80 и 90 градуса по Целзий. Можете да следите температурата на съответния уред на таблото