Спирачната помпа е важна част от спирачната система. Тя отговаря за правилното налягане на спирачната течност, достигането й до колелата посредством спирачни тръбички и спирачни маркучи. Спирачната помпа може да се повреди в резултат на корозия, износване на уплътненията и изтичане на спирачна течност. Това може да доведе до блокиране на спирачната помпа, което налага смяната й. Спирачната помпа не подлежи на рециклиране или ремонти.

Спирачната помпа е свързана с педала на спирачката. Нейната роля е да създаде съотведното налягане на спирачната течност, която достига до спирачните апарати и цилндрите чрез спирачните тръбички, за да укажат влияние на всички колела на автомобила. Помпата е снабдена с резервоар, в който се намира спирачната течност, която се подава към помпата. Помпата се състои от корпус, действащ като цилиндър и бутало с уплътнения.

Защо се износва спирачната помпа?

Буталото, което се движи многократно в помпата, причинява постепенно износване на уплътненията, което води до изтичане на спирачна течност извън спирачната система. С изтичането на течността, намалява ефективността на спирачките и засяга компонентите, намиращи се в близост до помпата, като причинява повреди по лакираните повърхности и прониква в сервомеханизма на спирачната система, причинявайки наручаване на материала и пукнатини на гумените мембрани.

Как се подменя спирачна помпа? **

Ако спирачната помпа се нуждае от подмяна, трябва да се извърши от сервиз, тъй като процедурата изисква, също така и подмяна на спирачната течност с нова и отстраняване на въздуха от системата ( обезвъздушаване на системата ). Смяната на помпата се свежда до отвиване на свързаните с нея спирачни тръбички и винтове, чрез които помпата е закрепена към серво механизма. Поставянето на помпата на мястото й се извършва в обратен ред.

Какво да имате предвид **

След обезвъздушаване на системата е препоръчително да направите пробно шофиране, за да проверите коректната работа на спирачната система. При някои спирачни помпи има възможност за подмяна само на уплътненията на буталото, но ако корпусът на помпата е износен, новите уплътнения ще решат проблема временно и помпата ще се повреди отново. Поради тази причина се препоръчва да се подмени цялата спирачна помпа, за да се гарантира, че тя е 100% ефективна, тъй като Вашата сигурност е зависима от нея.