Кормилната рейка свързва кормилните щанги на двете предни колела, преобразувайки въртенето на волана в линейно движение на щангите, позволявайки на колелата да завиват. Ако усещате потропване във волана или забележите теч от кормилната рейка, трябва да я поправите или подмените. Повредената кормилна рейка е шумна и замърсява околната среда с изтичането на хидравлична течност. В най-лошия случай, колела може да блокират в едно положение, което е опасно и е предпоставка за произшествие.