Най-крайният компонент на изпускателната система е отговорен основно за намаляване на шума, излизащ от двигателя. В допълнение, крайният шумозаглушител (крайното гърне) пречиства изпаренията от замърсявания, които не се отстраняват от катализатора и поддържа налягането в колектора. Високата температура в шумозаглушителя може да доведе до изгаряне на компонентите му, докато влагата и солта по пътищата може да причинят корозия или разрушаване на външната цялост на гърнето.

Резултат с изображение за „гърне за кола“"
  • Смяната на шумозаглушителя ( крайното гърне ) се прави, когато изпускателната система е студена
  • Когато сменяте шумозаглушителя, не забравяйте да смените и крепежните му компоненти
  • Изпускателната система трябва да се проверява при всеки технически преглед или сервизна инспекция
  • След монтиране на новият шумозаглушител ( ауспух ) може да усетите лека миризма на изгоряло