Резултат с изображение за „катализатор“"
  • Откачане или изрязване на повредения катализатор
  • Монтиране на новият катализатор
  • Проверка на правилното функциониране на изпускателната система и измерване на нивото на емисии на изгорелите газове